quan điểm khi tìm việc

Quan điểm sai lầm khi tìm việc làm thêm

Liên lạc với nhà tuyển dụng sau cuộc phỏng vấn là việc làm đúng đắn nhưng thay vì gửi email hay gọi điện, bạn nên